Léčení s kyvadlem (čistění minulých, přítomných i budoucích životů)

Některé z mnoha výhod čištění metodou SRT/LSVJ:

  • Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy
  • Čistí budovy od geopatogenních zón či jiných negativních energií
  • Odstraňuje negace, prokletí a další druhy magie
  • Zjišťuje příčiny alergií, disfunkcí, obezity.

Touto metodou je možné léčit problémy jak fyzického, tak i psychického rázu, různé bloky v osobním životě, např. bloky na prosperitu, na zdraví, sexuální život, vztahové problémy, traumata, konflikty, různá fyzická či psychická postižení, uvolnění různých strach, fobií, neplodnost u žen i mužů a celkové zlepšení našeho života.

Při práci s LSVJ je terapeut v přímém kontaktu s "Vyšším Já", které vyhledává v záznamech klientovy duše zápisy o negativních programech, blocích, překážkách, negativních energiích, motivacích apod. Terapeut s pomocí kyvadla vyhledává v tabulkách programy, které způsobují problémy a potíže klienta. Po vyhledání negativních programů a energií dochází k jejich vyčištění, a pokud je třeba, i k jejich odstranění. Při LSVJ se objevují i různé negativní a škodlivé energie z minulých životů, např. přísahy a sliby, prokletí, zablokované čakry, smlouvy, genetická a karmická přesvědčení, programy sebetrestání, traumatické zážitky a mnoho dalších.

Metodou LSVJ můžeme všem lidem (ale i zvířatům) odstranit přivtělené duše, zharmonizovat jim čakry a srovnat jemnohmotná těla, odstranit veškeré karmické blokády a zátěže až do minulých životů po celé časové linii. Lze vytestovat, čím byli v minulém životě, kdy žili, s kým vyrovnávají karmu, jaké jsou skutečné příčiny jejich nynějších nemocí, jakým způsobem je odstranit. Dále lze zjistit, jestli mají nějaké mentální programy a návyky, kdy a kde tyto programy vznikly (minulé a paralelní životy), jaké je naprogramování jejich duše, duchovní dysfunkce ... atd.

Touto metodou můžeme odstranit všechny blokující přísahy a postoje, sliby a tvrzení. Lze také čistit mezilidské vztahy (rodinné, partnerské, ale i vztahy v práci- s kolegy, nadřízeným apod.), zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie před důležitým jednáním, před zkouškami a mnoho dalších problémů, které lidem komplikují a ztěžují život. Konečné čištění probíhá na všech úrovních a životech (paralelní světy), na všech rovinách existence. Bloky, které máme, se totiž prolínají do různých dimenzí a životů. Zadržování negativní energie z minulých životů může být hlavním důvodem nemoci nebo disharmonie v tomto životě a v životech příštích. Některé programy se mohou aktivovat např. ve chvíli, kdy dosáhneme určitého věku - nebo když jsou vyvolány nějakou událostí či okolností v životě.

Při tomto léčení je nutná aktivní spolupráce klienta, jeho vědomá ochota přijmout změnu. Mnoho klientů totiž žije v představě, že terapeut s pomocí spirituálního léčení vyčistí a odstraní jejich problémy - a tím je věc vyřešena. Pak čekají na "zázrak" - bez jakékoliv snahy z vlastní strany. Pokud klient nezmění svůj způsob života, myšlení a jednání, potom znovu vytvoří prostor pro opětovný vznik či návrat těch energií, které již jednou byly vyčištěny - a nemoc se vrátí! Předpokladem vyléčení je, že klient se bude na svém vyléčení aktivně podílet aspoň ze 60 % - a těch zbývajících 40 % tvoří pomoc léčitelů a ostatních lidí.

Nemoci nejsou dědičné, jak se lidé mylně domnívají, dědíme pouze potenciál k jejich prožití. Nemoc se projeví pouze tehdy, jestliže se duše před vstupem do inkarnace pro tuto výzvu rozhodla.

S touto metodou můžeme proniknout až ke kořenu problému.

Tato metoda je určena všem, kteří potřebují vyřešit určitý problém a to jak zdravotní, tak i psychický.

Již při samotné terapii či po terapii můžete pociťovat např. teplo, mrazení v zádech, mravenčení v nohách, lítostivost, vše ale trvá pouze krátce. Tyto energie jsme si většinou vytvořili sami v tomto nebo v minulých životech, kdy jsme prožívali smutek, bolest, beznaděj…. a nedokázali jsme je dále zpracovat.

Při této terapii není nutné se klienta dotýkat


SRT/LSVJ není:

  • náhradou běžné lékařské praxe
  • lidovým léčitelstvím
  • léčením pomocí přikládání rukou
  • šířením náboženství