Ra~Sheeba, Ra~Sheeba Alpha

Loňským rokem byla energie Ra-Sheeby přetransformována mým učitelem a mistrem Karlem Putzem do sféry Alfa, takže tok energie neproudí z VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE, ale z PRVOTNÍHO ZDROJE. Energie této Ra Sheeby se liší tím, že je samozřejmě oproti dosavadní známé Ra-Sheebě silnější, což je podmíněno zdrojem, ze kterého tato energie proudí.

Aktivace přivolání této energie se oproti stávající aktivaci liší. Jsou zde i další změny, které se noví žáci dozvědí na semináři. Žákům, kteří ještě nejsou zralí, je nadále zasvěcována  Ra-Sheeba klasická. Dvoudenní seminář je zasvěcením do Ra-Sheeby Alpha a provádí se pouze osobně.

RA~SHEEBA není energií Reiki. Při používání RA~SHEEBY se využívá řady symbolů. Léčení s Ra Sheebou probíhá působením na čakry, mění se elektromagnetické pole, mění se DNA, zvyšují se vibrace a světlo ve všech tělech. Při terapii je potřeba, aby klient ležel, a terapeut působí bezdotykově, stejně jako u Seichim, Isis Seichim Reiki, a to pouze posíláním energie do aury. Jelikož Ra Sheeba není energií Reiki, proto zájemce nemusí být mistrem Reiki. Přesto, ale není pro úplné začátečníky, je dobré mít zkušenosti s prací s energií. Také vnitřně by, měl být zájemce připraven tuto energii přijmou, a stát se strážcem Ra~Sheeby.

Ra~sheeba / žákovský stupeň
Pro zajištění čistoty se Ra Sheeba předává osobně na 1 denních seminářích. Kdy na prvním semináři obdrží žák 3 zasvěcení (žákovská) s vysvětlením technik práce na sobě, klientovi, posílání energie na dálku pro léčebné účely, vysvětlení symbolů a další. Cena: 6.000,-Kč

Ra~sheeba / mistrovský stupeň
Druhý seminář je již mistrovský a žák obdrží 2 mistrovská zasvěcení s vysvětlením technik práce na sobě, klientovi, posílání energie na dálku, vysvětlení rituálu zasvěcení do všech stupňů, vysvětlení symbolů a dalších způsobů práce.
Cena: 9.000,-Kč

3. část - Zasvěcení boha Slunce
Volné pokračování Ra-sheeby, které dáváme svým žákům až po půl roce práce s ra-sheebou, kdy již sami zasvětili minimálně jednoho mistra. Je to aktivace božského Světla, skutečné změny DNA, další zvýšení vibrací světla ve všech tělech. Při zasvěcení předáváme další symboly, potřebné pro aktivaci Božského Světla a extra 3.symboly, které jsou určeny pouze pro osobní růst mistra.

1.symbol - cestovatel - pro spojení s duchovními průvodci, dračími průvodce, mistry, astrálními učiteli, k cestování mimo tělo, atd.
2. symbol - slouží k vysílání i přijímání myšlenek
3. symbol- k aktivaci zdravého vývinu "indigo" dětí
Cena: 5.000,-Kč

Mezi energiemi, které mám, patří Ra~sheeba a Violet Flame Reiki mezi nejsilnější. Přispívá k celkové harmonizaci těla a používá se podobným způsobem jako Reiki. Účinek je však více než hmatatelný a i skeptik, který "necítí" účinek terapie formou různých druhů Reiki, má malou šanci tvrdit totéž při aplikaci Ra~Sheeby.