Reiki

Reiki bylo v dobách dávno minulých prezentováno jako „tajné učení mocných“, jak si přivolat štěstí. Jednalo se samozřejmě o národy s rozvinutou kulturou, kdy se předávalo pouze vyvoleným, formou zasvěcení (iniciace) dále.
I když tyto národy dnes již neexistují (Atlantida, Mayové, Starý Egypt, Asyrie...), přesto vždy zůstali ostrůvky vědění, kdy tito lidé, formou utajenou předávali své vědomosti z otce na syna dále a tak se dá vlastně říci, že většina těchto forem práce z energií nikdy nezmizela z povrchu zemského.

Slovo Reiki je vlastně složeninou dvou japonských výrazů, kdy slovo Rei by se dalo přeložit jako „vesmírná inteligence“, „či universální duchovní moudrost“ a Ki, které znamená „energie“.

Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v energiích tělesných i našeho energetického systému. K ní dochází v důsledku negativních emocí způsobených dnešní uspěchanou dobou, ale také nesprávnou životosprávou, pobytem v oblasti s vyšším patogenním zářením, nezdravým životním stylem . Harmonie všech energií v našich energetických systémech se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k sobě i ostatním lidem i všemu vesmíru.

Terapie Reiki pomáhá při uzdravení, harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie. Reiki sjednocuje celou osobu - tělo, emoce, ducha - vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu.

Energie Reiki svými vyššími vibracemi, než má běžně energetické pole člověka, pomáhá i k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Příjemcem Reiki může být každý, kdo o poskytnutí vesmírné energie požádá. Přijetí této energie je aktem svobodné vůle, nikomu ji nevnucujeme. Tuto energii umíme přijímat i nevědomě, toto se však děje pouze ve spánku, kdy se naše tělo i mysl pokouší zharmonizovat, vědomě ji však můžeme přijmout pouze skrze člověka zasvěceného, který na nás přiloží své ruce, popř. nám energii pošle formou dálkového přenosu.

Reakce na příjem této energie mohou být poměrně rozmanité, přijímající může pociťovat horko, chlad, mravenčení, brnění svědění, může se dostavit příjemné uvolnění až ospalost, uvolnění uložených emocí (pláč,smích) apod. Těchto reakcí však není třeba se obávat, při přijímání Reiki jsou naprosto přirozené a naznačují předávajícímu, kolik energie je nutné poskytnout. Každý přijme jenom tolik energie, kolik skutečně potřebuje, Reiki se nelze „předávkovat“. Není také možné, aby došlo k přenosu nemocí a bloků z jedné osoby na druhou.

Reiki je natolik inteligentní, že nemůže uškodit, ale pouze prospět, člověk, který je předává, je pouze prostředníkem, skutečným léčitelem je pak tělo i mysl přijímajícího, v němž Reiki samo spustí léčebné procesy. Tyto procesy pak fungují tak, že léčí nemocný orgán či část těla, zdravé části těla pak nabíjejí pozitivní energií. Není ani potřeba být na 100% přesvědčen o energii Reiki, přesto účinkuje.


Je důležité upozornit, že Reiki je nutné v mnoha případech považovat pouze za doplňkovou a podpůrnou léčebnou metodu a při její aplikaci je nutné brát v potaz klasickou medicínu – asi by nebylo příliš vhodné pokusit se skrze Reiki vyléčit např. akutní zánět slepého střeva, zde je opravdu na místě chirurgický zákrok, nicméně při doléčení takového zdravotního problému je Reiki vhodnou metodou, jako i pomocí při prevenci.

 

Příklad účinků Reiki :

  •  zkracuje všeobecně rekonvalescenci nemocného
  •  snižuje náklady potřebné k léčení
  •  zmírňuje, či zcela eliminuje bolest
  •  je vhodné jak k léčení fyzického těla, tak i psychiky
  •  podporuje duchovní růst
  •  prodlužuje život, zejména však jeho kvalitu
  •  zlepšuje vitalitu, schopnost lépe se učit
  •  zvyšuje intuici člověka
  •  odbourává a léčí bloky a traumata z minulosti
  •  zlepšuje jak fyzickou kondici, tak i psychiku